GOTY d.o.o TODY d.o.o.
english  srpski

O NAMA


Istorijat

Tody je jedna od vodećih kompanija koja se bavi maloprodajom u specijalizovanim radnjama za prodaju cigareta i pića ,i distribucijom vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića na tržištu Srbije.

1997. - Osnovanje kompanija čija je osnovna delatnost trgovina.

2004. - U saradnji sa firmom Gebr. Heinemann, osniva se sestrinska firmu koja se bavi uvozom.

2008. - Počeo sa radom novi logistički centar.

2011. - Preduzeće postaje jedini vlasnik sestrinske firme, sa vlasničkim udelom od 100%.

2012. - Pripajanje sestrinske firme, čime oba sektora, uvoz i distribucija obavljaju svoju delatnost u okviru Tody d.o.o. Blace.


Danas je preduzeće «Tody» jedna od vodećih firmi u svojoj oblasti na tržištu sa 50 zaposlenih, logističkim centrom od 5500m2 i 9 maloprodajnih objekata.
Vizija i strategija

Izgraditi poziciju lidera na tržištu u svim domenima poslovanja:

  • Povećati udeo na tržištu širenjem maloprodajne mreže, otvaranjem novih maloprodajnih objekata i proširenjem asortimana postojećih
  • Proširenje obima poslovanja u distribuciji alkoholnih pića i vina, boljom saradnjom sa postojećim kupcima kao i povećanjem broja kupaca
  • Profesionalno pružanje logističkih usluga.

Fokus je na stalnom razvoju i inovacijama a u cilju zadovoljenja svih potreba klijenata i krajnjih potrošača. Vrednosti kojima težimo su kvalitet, odgovornost, poštovanje, energičnost i kreativnost u svakom delu našeg poslovanja. Strategija je konstantan razvoj i širenje poslovanja kroz stalno usavršavanje zaposlenih kako bi prepoznali potrebe tržišta i zadovoljili ih brzo i efikasno. Akcenat je na održavanju dugoročnih poslovnih odnosa zasnovanih na poštovanju, poverenju i odgovornosti.


Finansijski izveštaji

PDV i PIB (97 KB)
APR (1868 KB)
Bilans uspeha 2009. (1160 KB)
Instruction for Payment EUR (497 KB)